Počet záznamů: 1  

Palladiové nanočástice v katalýze spojovacích reakcí

 1. 1. 0322897 - UFCH-W 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Demel, Jan - Čejka, Jiří - Štěpnička, P.
  Palladiové nanočástice v katalýze spojovacích reakcí.
  [Palladium Nanoparticles in the Catalysis of Coupling Reactions.]
  Chemické listy. Roč. 103, č. 2 (2009), s. 145-153 ISSN 0009-2770
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: palladium * palladium nanoparticles * Heck reaction * Suzuki reaction
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 0.717, rok: 2009

  Spojovací reakce se staly nepostradatelným nástrojem v organické syntéze k vytváření nových C-C vazeb a v pozdější době také vazeb C-heteroatom. V tomto referátu je nejprve v krátkém úvodu uveden přehled nejčastěji používaných spojovacích reakcí, poté následuje přehled reakcí, ve kterých je jako katalyzátoru použito palladiových nanočástic nebo heterogenních katalyzátorů.

  Cross-coupling reactions have become an indispensable tool for creating new carbon-carbon and, more recently, also carbon-heteroatom bonds. After a brief survey of the most frequently encountered reaction types, the present review gives examples of the reactions performed in the presence of Pd nanoparticles or supported heterogeneous Pd catalysts. The new catalytic systems are effective mediators of cross-coupling reactions with a great practical potential.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171030