Počet záznamů: 1  

State-specific reactions and autoionization dynamics of Ar2+ produced by synchrotron radiation

 1. 1. 0322880 - UFCH-W 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Franceschi, P. - Thissen, R. - Dutuit, O. - Alcaraz, Ch. - Soldi-Lose, H. - Bassi, D. - Ascenzi, D. - Tosi, P. - Žabka, Ján - Herman, Zdeněk - Coreno, M. - De Simone, M.
  State-specific reactions and autoionization dynamics of Ar2+ produced by synchrotron radiation.
  [Stavově specifické reakce a dynamika autoionizace Ar2+ připraveného synchrotronním zářením.]
  International Journal of Mass Spectrometry. Roč. 280, 1-3 (2009), s. 119-127 ISSN 1387-3806
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400400702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: argon * dications * photoionization * ion molecule reaction
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.117, rok: 2009

  The long-lived excited states of doubly charged rare gases can markedly affect their reactivity. In this paper we demonstrate the presence of strong state-specific effects in the charge exchange of Ar2+ (P-3, D-1 and S-1) with several neutral targets (He, Ne, Kr, Xe, D-2, and CH4). State sensitive measurements have been performed by producing the different Ar2+ electronic states via tunable synchrotron radiation (Elettra-Trieste, Italy and SuperACO-Orsay, France). From the product ion yield data of charge transfer, state-selected total cross-sections have been deduced. Using the state-specific reactivity of Ar2+ towards different neutral targets, it has been possible to extract the photon-energy-dependent production branching of the three doubly charged states and to investigate the autoionization dynamics of neutral or singly charged At in the vicinity of the double ionization threshold.

  Vzbuzené stavy s dlouhou dobou života dvakrát nabitých iontů vzácných plynů můhou významně ovlivnit reaktivitu těchto dikationtů. V této práci jsou ukázány silné stavově specifické efekty v přenosu náboje mezi Ar2+(3P, 1D a +S) a několika neutrálními terči (He, Ne, Kr, Xe, D2, CH4). Stavově citlivé experimenty využily tvorbu různých elektronických stavů Ar2+ pomocí laditelného synchrotronního záření (Elettra-Trieste v Italii a Super ACO-Orsay ve Francii). Z dat o výtěžku produktů přenosu náboje, byly odvozeny cwelkové úrůřezy pro specifické stavy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171014