Počet záznamů: 1  

Synthesis of analogues of acyclic nucleoside diphosphates containing a (phosphonomethyl)phosphanyl moiety and studies of their phosphorylation

 1. 1. 0322874 - UOCHB-X 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Doláková, Petra - Dračínský, Martin - Fanfrlík, Jindřich - Holý, Antonín
  Synthesis of analogues of acyclic nucleoside diphosphates containing a (phosphonomethyl)phosphanyl moiety and studies of their phosphorylation.
  [Syntéza analogů acyklických difosfátů nukleosidů obsahující (fosfonomethyl)fosfonylovou skupinu a studie jejich fosforylace.]
  European Journal of Organic Chemistry. -, č. 7 (2009), s. 1082-1092 ISSN 1434-193X
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS400550501
  Grant ostatní:NIH(US) 1UC1AI062540-01
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: antiviral agents * nucleotides * phosphorylation * dUTPase
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 3.096, rok: 2009

  Stable acyclic nucleoside diphosphate analogues bearing the (phosphonomethyl)phosphinyl moiety were prepared by alkylation of suitably protected heterocyclic bases by alcohols bearing the (phosphonomethyl)phosphinyl unit. Studies of phosphorylation reaction of diphosphonate derivatives showed that both phosphonate and phosphinate moiety react with CDI and tri-n-butylammonium phosphate to give mixture of linear and branched phosphate.

  Stabilní acyklické analogy difosfátů nukleosidů, které obsahují (fosfonomethyl)fosfinylovou funkci, byly připraveny alkylací vhodně ochráněné heterocyklické báze alkoholem nesoucím difosfonátový systém. Studium fosforylační reakce (fosfonomethyl)fosfinylového systému ukázalo, že fosfonátová i fosfinátová skupina je dostatečně reaktivní a reaguje s CDI a tri-n-butylammonium fosfátem za vzniku směsi rozvětveného a lineárního fosfátu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171008