Počet záznamů: 1  

IR Laser Ablative Degradation of Poly(phenylene ether sulfone): Deposition of Films Containing Sulfone, Sulfoxide and Sulfide Groups

 1. 1. 0322872 - UCHP-M 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Blazevska-Gilev, J. - Bastl, Zdeněk - Šubrt, Jan - Stopka, Pavel - Pola, Josef
  IR Laser Ablative Degradation of Poly(phenylene ether sulfone): Deposition of Films Containing Sulfone, Sulfoxide and Sulfide Groups.
  [IČ laserová degradace poly(fenylen ether sulfonu): deposice filmů obsahujících SO2, SO a C-S skupiny.]
  Polymer Degradation and Stability. Roč. 94, č. 2 (2009), s. 196-200 ISSN 0141-3910
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400720619
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: laser ablation * laser-induced degradation * poly(1,4-phenylene ether-sulfone)
  Kód oboru RIV: CH - Jaderná a kvantová chemie, fotochemie
  Impakt faktor: 2.154, rok: 2009

  Pulsed infrared laser-induced ablation of poly(1,4-phenylene ether-sulfone) (PES) results in the extrusion of SO2, CO and hydrocarbon molecules and allows deposition of dark solid paramagnetic carbonaceous films that are poor in S and contain SO2, -SO- and C-S-C units. The films show pronounced conjugation of sp2-C atoms and their EPR spectra are sensitive function of the presence of molecular oxygen.

  IČ laserově indukovaná ablace poly(1,4-fenylen ether sulfonu) vede k eliminaci SOě, CO a uhlovodíků a dovoluje deposici pevných paramagnetických filmů, které jsou chudé na síru a obsahují SO2, SO, CO a C-S-C skupiny.Filmy vykazují významnou konjugaci sp2 C atomů a jejich EPR spektra jsou citlivá na přítomnost kyslíku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171006