Počet záznamů: 1  

Structure and dynamics of the ApA, ApC, CpA and CpC RNA dinucleoside monophosphates resolved with NMR scalar spin-spin couplings

 1. 1. 0322864 - UOCHB-X 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vokáčová, Zuzana - Buděšínský, Miloš - Rosenberg, Ivan - Schneider, Bohdan - Šponer, Jiří - Sychrovský, Vladimír
  Structure and dynamics of the ApA, ApC, CpA and CpC RNA dinucleoside monophosphates resolved with NMR scalar spin-spin couplings.
  [Studie struktury a dynamiky dinukleosidů monofosfátů (ApA, ApC, CpA, CpC) nukleární magnetickou rezonancí.]
  Journal of Physical Chemistry B. Roč. 113, č. 4 (2009), s. 1182-1191 ISSN 1520-6106
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400550701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506; CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50520701
  Klíčová slova: RNA * NMR * MD
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.471, rok: 2009

  Functional diversity of nucleic acids (NAs) makes their study crucial for deeper understanding of many essential biological processes. The experimental J-couplings were correlated with the theoretical J-couplings obtained as the dynamical averages of the Karplus equations relevant to the torsion angles. The dynamical information was captured using the molecular dynamics (MD) calculation method.

  Funkční rozmanitost nukleových kyselin z nich dělá důležitý prvek k porozumění základních biologických procesů, do nichž jsou zapojeny. Experimentální spin-spinové konstanty byly korelovány s teoretickými spin-spinovými konstantami získanými dynamickým průměrováním Karplusových rovnic pro odpovídající torze. Pro výpočet dynamikcých vlastností byly použity molekulárně dynamické výpočty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005145