Počet záznamů: 1  

Preferential formation of homochiral silver (I) complexes upon coordination of two aza[6]helicene ligands to Ag+ ions

 1. 1. 0322860 - UOCHB-X 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Míšek, Jiří - Tichý, Miloš - Stará, Irena G. - Starý, Ivo - Schröder, Detlef
  Preferential formation of homochiral silver (I) complexes upon coordination of two aza[6]helicene ligands to Ag+ ions.
  [Přednostní tvorba homochirálních komplexů Ag(I) koordinací dvou aza[6]helicenových ligandů k Ag+ iont.]
  Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Roč. 74, č. 2 (2009), s. 323-333 ISSN 0010-0765
  Grant CEP: GA MŠk LC512; GA ČR GA203/07/1664; GA ČR GA203/08/1487
  Grant ostatní:PICO-INSIDE(XE) FP6-015847
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: azahelicenes * silver complexes * mass spectrometry
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 0.856, rok: 2009

  By means of selective deuterium labeling of 1-aza[6]helicene combined with resolution of the enantiomers, chiral discrimination in silver(I)-bound dimers of the type [LAgL']+ is probed by electrospray mass spectrometry. The analysis of the results reveals a pronounced preference for the formation of homochiral dimers (P,P and M,M, respectively) over the statistically preferred heterochiral variant (P,M).

  Selektivním značením deuteriem 1-aza[6]helicenu kombinované s rezolucí enantiomerů, byla pomocí electrospray mass spectrometry studována chirální diskriminace u Ag(I)-vázaného dimeru typu [LAgL']+ . Analýza výsledků prokázala preferenci vzniku homochirálních dimerů (P,P a M,M) před statisticky preferovanou heterochirální variantu (P,M).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170996