Počet záznamů: 1  

Large Variety of Behaviors for the Raman G´ Mode of Single Walled Carbon Nanotubes upon Electrochemical Gating Arising from Different (n,m) of Individual Nanotubes

 1. 1. 0322858 - UFCH-W 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kalbáč, Martin - Kavan, Ladislav - Farhat, H. - Kong, J. - Dresselhaus, M. S.
  Large Variety of Behaviors for the Raman G´ Mode of Single Walled Carbon Nanotubes upon Electrochemical Gating Arising from Different (n,m) of Individual Nanotubes.
  [Rozsáhlé variance v chování Ramanského G´modu u jednotlivých jednostěnných uhlíkových nanotub v důsledku elektrochemického dopování vycházející z různých (n,m) jednotlivých nanotub.]
  Journal of Physical Chemistry C. Roč. 113, č. 5 (2009), s. 1751-1757 ISSN 1932-7447
  Grant CEP: GA ČR GC203/07/J067; GA AV ČR IAA400400804; GA AV ČR KAN200100801; GA MŠk LC510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: spectroscopy * scattering * spectroelectrochemistry
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 4.224, rok: 2009

  The dependence of the second-order Raman G' mode of individual single walled carbon nanotubes (SWCNTs) as a function of electrochemical gating has been studied using in situ Raman spectroelectrochemistry. We show that the change of the frequency of the G' mode with electrode potential (delta(omega(G)')/delta(V)) is specific for different (n,m) of individual SWCNTs. The study of the G' mode at the single nanotube level allowed us to observe many effects that get averaged in observations for the SWCNT bundles. These effects included an unusual dependence of the G' mode frequency on electrode potential (V) for particular individual tubes, namely a decrease of the G' mode frequency with increasing magnitude of electrode potential. This occurs for both increasing and decreasing V relative to V = 0. It is demonstrated that there is no simple dependence of delta(omega(G))/delta(V) on tube diameter or excitation laser energy.

  S použitím in situ spektroelektrochemie byla studována závislost Ramanského modu druhého řádu (G´) u individuálních uhlíkových nanotub (SWCNTs). V této práci ukazujeme, že změna ve frekvenci G´modu v závislosti na elektrodovém potenciálu .sigma.(.omega.G´)/.sigma. (V)) je specifická pro různé (n,m) individuálních SWCNTs. Studium G´ modu na úrovni individuálních nanotub nám umožnilo pozorovat řadu efektů, které jsou zprůměrovány v chování shluků SWCNTs. Tyto efekty zahrnovaly i závislost frekvence G′ modu na elektrodovém potenciálu pro jednotlivé tuby, konkrétně pokles frekvence G´ modu s rostoucí velikostí elektrodového potenciálu. Tento efekt byl pozorován jak při zvyšování tak při snižování velikosti potenciálu V vzhledem k hodnotě V=0. Je ukázáno, že neexistuje jednoduchá závislost mezi .sigma.(.omega.G´)/.sigma.(V) a poloměrem tub nebo energií excitujícího laseru. Navíc intenzita G´ modu klesá s klesající nebo vzrůstající hodnotou elektrodového potenciálu vzhledem k V=0.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170994