Počet záznamů: 1

Electrochemical Properties of the Supramolecular Assembly of Ruthenium(II)-bipyridine Complex with Single-Walled Carbon Nanotubes

 1. 1.
  0322855 - UFCH-W 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kavan, Ladislav - Zakeeruddin, S. M. - Exnar, I. - Graetzel, M.
  Electrochemical Properties of the Supramolecular Assembly of Ruthenium(II)-bipyridine Complex with Single-Walled Carbon Nanotubes.
  [Elektrochemické vlastnosti supramolekulární soustavy komplexu Ru(II) s bipyridinem a jednostěnných uhlíkových nanotub.]
  Journal of the Electrochemical Society. Roč. 156, č. 4 (2009), K44-K50 ISSN 0013-4651
  Grant CEP: GA MŠk LC510; GA MŠk 1P05OC069; GA AV ČR IAA400400804; GA AV ČR KAN200100801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: adsorbed layers * aluminium compounds * carbon nanotubes * diffusion
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 2.241, rok: 2009

  The supramolecular assembly of Ru-bipyridine complex, coded Z-907Na with single walled carbon nanotube (SWNT) exhibits unique redox behavior, which is applicable for the ‘nanotube wiring’ of LiFePO4 (olivine).

  Supramolekulární soustava Ru-bipyridinového komplexu, značeného jako Z-907Na a uhlíkových nanotub (SWNT) vykazuje jedinečné redox chování, které je použitelné pro “drátování ” olivine LiFePO4 pomocí nanotube (nanotube wiring).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170991