Počet záznamů: 1  

The Quest for alternative routes to racemic and nonracemic azahelicene derivatives

 1. 1. 0322854 - UOCHB-X 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Andronova, Angelina - Szydlo, Florence - Teplý, Filip - Tobrmanová, M. - Volot, Amandine - Stará, Irena G. - Starý, Ivo - Rulíšek, Lubomír - Šaman, David - Cvačka, Josef - Fiedler, Pavel - Vojtíšek, P.
  The Quest for alternative routes to racemic and nonracemic azahelicene derivatives.
  [Hledání alternativních cest k racemickým a neracemickým derivátům azahelicenů.]
  Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Roč. 74, č. 1 (2009), s. 189-215 ISSN 0010-0765
  Grant CEP: GA MŠk LC512; GA ČR GA203/07/1664
  Grant ostatní:FP6-PICO INSIDE(XE) 015847
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: azahelicenes * silver complexes * mass spectrometry
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 0.856, rok: 2009

  A series of diverse aromatic azadienetriynes and azatriynes was synthesised. These compounds were subjected to transition metal-mediated [2+2+2] cyclotrimerisation to form pentacyclic or hexacyclic helically chiral azahelicene or azahelicene-like structures.

  Série aromatických azadientriynů a azatriynů byla syntetizována. Tyto látky byly podrobeny [2+2+2] cyklotrimerizaci za katalýzy tranzitními kovy, která poskytla pentacyklické čir hexacyklické helikálně chirální azaheliceny nebo azahelicenům-podobné struktury.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170990