Počet záznamů: 1  

The collapse of hydrodynamic radii in pluronic PE6400 micelles in vicinity of supramolecular transition: dynamic light scattering, heat capacity and sound velocity measurements

 1. 1. 0322829 - UMCH-V 2009 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Bakaeva, Z. - Igamberdiev, K. - Khabibulaev, P. - Štěpánek, Petr - Černoch, Peter
  The collapse of hydrodynamic radii in pluronic PE6400 micelles in vicinity of supramolecular transition: dynamic light scattering, heat capacity and sound velocity measurements.
  [Kolapse hydrodynamického poloměru micel Pluroniku 6400 v okolí supramolekulárního přechodu: měření dynamického rozptylu světla, tepelné kapacity a rychlosti zvuku.]
  Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications. Dordrecht: Springer Netherlands, 2009 - (Reithmaier, J.; Petkov, P.; Kulisch, W.; Popov, C.), s. 137-142. NATO Science for Peace and Security Series, XVI. ISBN 978-1-4020-9915-1.
  [Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications. Sozopol (BG), 01.06.2008-13.06.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4050403
  Grant ostatní:FP6(XE) INTAS 06-1000023-6276
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: triblock copolymer * supramolecular structures * sound velocity * heat capacity
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  http://www.ina.uni-kassel.de/nato_asi_2008/index.html

  This work reports the results of a study of the microstructural and dynamical properties of self-assembled triblock copolymers. It was performed using adiabatic calorimetry, ultrasonic spectroscopy and dynamic light scattering. In the vicinity of supramolecular transitions, first aggregates occur; with further increasing temperature a spontaneous forming of compact structures was observed in the system. These results are supported by data of the shear viscosity and free internal volume parameters calculated in the framework of the Frenkel-Andrade approach.

  Práce shrnuje výsledky studia mikrostruktury a dynamických vlastností samoorganizovaných trojblokových kopolymerů adiabatickou kalorimetrií, ultrazvukovou spektroskopií a dynamickým rozptylem světla. V okolí supramolekulárního přechodu se objevují první agregáty, při dalším zvyšování teploty jsou pozorovány kompaktní struktury. Výsledky jsou podpořeny viskozitními daty a parametry volného objemu vypočtenými v rámci přístupu Frenkela a Andradeho.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170972