Počet záznamů: 1  

Rigid duplex alpha-cyclodextrin reversibly connected with disulfide bonds. Synthesis and inclusion complexes

 1. 1. 0322805 - UOCHB-X 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kumprecht, Lukáš - Buděšínský, Miloš - Vondrášek, Jiří - Vymětal, Jiří - Černý, Jiří - Císařová, I. - Brynda, Jiří - Herzig, Vladimír - Koutník, Petr - Závada, Jiří - Kraus, Tomáš
  Rigid duplex alpha-cyclodextrin reversibly connected with disulfide bonds. Synthesis and inclusion complexes.
  [Rigidní alfa-cyklodextrinový duplex reversibilně spojený disulfidovými vazbami. Syntéza a inkluzní komplexy.]
  Journal of Organic Chemistry. Roč. 74, č. 3 (2009), s. 1082-1092 ISSN 0022-3263
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400550810; GA ČR GA203/06/1550; GA ČR GA203/06/1727; GA MŠk LC512; GA MŠk OC 172
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: cyclodextrins * dynamic covalent bonds * calorimetry
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 4.219, rok: 2009

  Synthetic methods allowing the preparation of a new macrocyclic receptor, termed alfa-cyclodextrin duplex, in which the cyclodextrin cavities are connected with disulfide bonds, were developed. The ability of the duplex to bind model organic molecules (aliphatic alcohols) in aqueous solutions was determined, revealing stability constants of the inclusion complexes up to K = 9×109 M-1.

  Byly vypracovány syntetické postupy vedoucí k přípravě zcela nového makrocyklického receptoru, tzv. alfa-cyklodextrinového duplexu, ve kterém jsou cyklodextrinové kavity rigidně spojeny disulfidovými vazbami. Byla prokázána schopnost těchto receptorů tvořit inkluzní komplexy s modelovými organickými molekulami (alifatickými alkoholy) s asociačními konstantami dosahujícími hodnot až 8x109 M-1.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170961