Počet záznamů: 1

Report on the 3rd International Meeting of the IUGS Lower Cretaceous Ammonite Working Group, the "Kilian Group" (Vienna, Austria, 15th April 2008)

 1. 1.
  0322801 - UGN-S 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Reboulet, S. - Klein, J. - Barragán, R. - Company, M. - Gonzáles-Arreola, C. - Lukeneder, A. - Raisossadat, S. N. - Sandoval, J. - Szives, O. - Tavera, J. M. - Vašíček, Zdeněk - Vermeulen, J.
  Report on the 3rd International Meeting of the IUGS Lower Cretaceous Ammonite Working Group, the "Kilian Group" (Vienna, Austria, 15th April 2008).
  [Zpráva o 3. mezinárodním setkání IUGS spodnokřídové amonitové pracovní skupiny "Kilian Group" (Vídeň, Rakousko, 15. 4.]
  Cretaceous Research. Roč. 30, č. 2 (2009), s. 496-502 ISSN 0195-6671.
  [International Meeting of the IUDS Lower Cretaceous Ammonite Workung Group, the "Kilian Group"/3./. Vídeň, 15.4.2008-15.4.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: ammonites * zonation * Hauterivian * Barremian
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 1.221, rok: 2009
  www.elsevier.com/locate/CretRes

  The discussion is mainly focused on the Hauterivian and Barremian zonal schemes. For the Hauterivian Stage, the main changes concern the Subsaynella sayni and Balearites balearis Zones. For the Lower Barremian, the main amendments concern the introduction of two subzones in the Taveraidiscus hugii auctorum Zone.The base of the Upper Barremian is defined by the base of the Toxancyloceras vandenhekii Zone.

  Setkání a diskuze byla zaměřena na amonitové zónování hauterivského a barrémského strategického stupně.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170958