Počet záznamů: 1  

Composition and Electrophysiological Activity of Constituents Identified in Male Wing Gland Secretion of Bumblebee Parasite Aphomia sociella

 1. 1. 0322785 - UOCHB-X 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kalinová, Blanka - Kindl, Jiří - Jiroš, Pavel - Žáček, Petr - Vašíčková, Soňa - Buděšínský, Miloš - Valterová, Irena
  Composition and Electrophysiological Activity of Constituents Identified in Male Wing Gland Secretion of Bumblebee Parasite Aphomia sociella.
  [Složení a elektrofysiologická aktivita látek identifikovaných v sekretu samčích křídelních žláz parazita čmeláků Aphomia sociella.]
  Journal of Natural Products. Roč. 72, č. 1 (2009), s. 8-13 ISSN 0163-3864
  Grant CEP: GA MŠk 2B06007
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: bee wax moth * electroantennography * bumblebees
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 3.159, rok: 2009

  Male wing gland secretion were investigated in the bumble bee wax moth, Aphomia. sociella, using comprehensive two-dimensional gas chromatography-mass spectrometry (GCxGC-TOF-MS), gas chromatography-infrared spectroscopy (GC-FTIR), enantioselective gas chromatography, electroantennography (EAG), gas chromatography with electroantennographic detection (GC-EAD), and NMR. GC-EAD analysis of the male wing gland secretion revealed seven active areas, corresponding to 1-hexanol, 2-phenylethanol, [(R),(Z)]-nona-2,6-dien-4-olide, [(S),(Z)]-nona-6-en-4-olide, mellein, phytone, and a mixture of C18 fatty acids. Both sexes perceived male wing gland secretion, with females being significantly more sensitive compared to males.

  Sekret samčích křídelních žláz zavíječe voskového, Aphomia. sociella, byl analyzován dvojdimensionální plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí (GCxGC-TOF-MS), plynovou chromatografií s infračervenou detekcí (GC-FTIR), plynovou chromatografií s elektroantenografickou detekcí (GC-EAD), enantioselektivní plynovou chromatografií a NMR. GC-EAD odhalila 7 oblastí aktivity, které odpovídaly 1-hexanolu, 2-fenylethanolu, [(R),(Z)]-nona-2,6-dien-4-olidu, [(S),(Z)]-nona-6-en-4-olidu, melleinu, fytonu a směsi C18 mastných kyselin. Tykadla obou pohlaví reagovala na sekret samčích křídelních žláz, přičemž samičky byly k signálu citlivější než samečci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170944