Počet záznamů: 1  

Phyllocladane in brown coal from Handlová, Slovakia: Isolation and structural characterization

 1. 1. 0322778 - UOCHB-X 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Zubrik, A. - Šaman, David - Vašíčková, Soňa - Simoneit, B. R. T. - Turčániová, L. - Lovás, M. - Cvačka, Josef
  Phyllocladane in brown coal from Handlová, Slovakia: Isolation and structural characterization.
  [Phyllokladan z hnědého uhlí v Handlové na Slovensku: Izolace a strukturní charakterizace.]
  Organic Geochemistry. Roč. 40, č. 1 (2009), s. 126-134 ISSN 0146-6380
  Grant CEP: GA MŠk MEB080863
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: coal * hydrocarbons * diterpanes
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 2.149, rok: 2009

  Aliphatic diterpenes were isolated from brown coal from Handlová, Slovakia, using microwave-assisted extraction of mechanically activated coal powder.The total extract was separated by adsorption chromatography. GC/MS revealed tetracyclic and tricyclic diterpanes in the aliphatic fraction: 16a(H)-phyllocladane (83%), isopimarane (11%), 18-norisopimarane (4%), abietane (2%) , and fichtelite (<0.1%). The main component, 16a(H)-phyllocladane was thoroughly characterized by NMR, MS and IR.

  Směs alifatických diterpenů byla izolována z hnědého uhlí z Handlové na Slovensku pomocí mikrovlně podporované extrakce mechanicky aktivovaného uhelného prachu. Surový extrakt byl separován adsorbční chromatografií a získaná alifatická frakce byla analyzována na GC/MS. Zjištěné složení: 16a(H)-phyllokladan (83%), isopimaran (11%), 18-norisopimaran (4%), abietan (2%), fichtelit (<0.1%). Hlavní složka (16a(H)-phyllokladan) byla charakterizována pomocí NMR, MS a IČ.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170937