Počet záznamů: 1

Mesoscale Simulation of Polymer Reaction Equilibrium: Combining Dissipative Particle Dynamics with Reaction Ensemble Monte Carlo. II. Supramolecular Diblock Copolymers

 1. 1.
  0322759 - UCHP-M 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Lísal, Martin - Brennan, J.K. - Smith, W.R.
  Mesoscale Simulation of Polymer Reaction Equilibrium: Combining Dissipative Particle Dynamics with Reaction Ensemble Monte Carlo. II. Supramolecular Diblock Copolymers.
  [Mesoškálové simulace reakční rovnováhy polymerů: Kombinace disipativní částicové dynamiky a Monte Carlo metody v reakčním souboru. II. Supramolekulární diblokové kopolymery.]
  Journal of Chemical Physics. Roč. 130, č. 10 (2009), 104902-1-104902-15 ISSN 0021-9606
  Grant CEP: GA ČR GA203/08/0094; GA AV ČR 1ET400720507; GA AV ČR KAN400720701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: mesoscale simulations * supramolecular diblock copolymers * reaction equilibrium
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.093, rok: 2009

  We present an alternative formulation of the Reaction Ensemble Dissipative Particle Dynamics (RxDPD) method, a mesoscale simulation technique for studying polymer systems in reaction equilibrium.

  Byla vyvinuta mesoškálová simulační metoda nazvaná disipativní částicové dynamiky v reakčním souboru pro studium reakční rovnováhy polymerů. Metoda byla aplikována na diblokové kopolymery.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170924