Počet záznamů: 1  

Arithmetical Complexity of Fuzzy Predicate Logics - A Survey II

 1. 1. 0322753 - UIVT-O 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hájek, Petr
  Arithmetical Complexity of Fuzzy Predicate Logics - A Survey II.
  [Aritmetická složitost fuzzy predikátových logik - přehled II.]
  Annals of Pure and Applied Logic. Roč. 161, č. 2 (2009), s. 212-219 ISSN 0168-0072
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100300503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: fuzzy predicate logics * arithmetical hierarchy * tautologies
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Impakt faktor: 0.667, rok: 2009

  Results on arithmetical complexity of important sets of formulas of several fuzzy predicate logics (tautologies, satisfable formulas, ...) are surveyed and some new results are proven.

  Je podán přehled aritmetické složitosti důležitých množin formulí různých fuzzy predikátových logik (tautologie, splnitelné formule, ...) a jsou dokázány některé nové výsledky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170919