Počet záznamů: 1  

Structure transitions of clay fills in North-Western Bohemia

 1. 1. 0322750 - UTAM-F 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Herbstová, Vladislava - Herle, I.
  Structure transitions of clay fills in North-Western Bohemia.
  [Změny struktury výsypek v severozápadních Čechách.]
  Engineering Geology. Roč. 104, č. 3-4 (2009), s. 157-166 ISSN 0013-7952
  Grant ostatní:Grantová agentura Univerzity Karlovy(CZ) GAUK 6/2006/R
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: coal mining * clay fills * fragmentary clay
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství
  Impakt faktor: 1.212, rok: 2009

  The paper presents mechanical behaviour of fragmentary clayey soil from open-cast clay fills and describes its structure transitions.

  Článek popisuje mechanické chování hrudkovité jílovité zeminy z výsypek povrchových dolů a její strukturní změny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170916