Počet záznamů: 1  

Zakresleno. J. V. Scheybal. Kresby z fondů Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. a Severočeského muzea v Liberci, p.o. K nedožitým osmdesátinám Josefa V. Scheybala (31. 12. 1928 - 28. 9. 2001) významné osobnosti Libereckého kraje

 1. 1. 0322720 - UEF-S 2009 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Suchomelová, Marcela - Krámská, B.
  Zakresleno. J. V. Scheybal. Kresby z fondů Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. a Severočeského muzea v Liberci, p.o. K nedožitým osmdesátinám Josefa V. Scheybala (31. 12. 1928 - 28. 9. 2001) významné osobnosti Libereckého kraje.
  [Sketch in. J. V. Scheybal. The Drawing Studies from the Institute of Ethnology of the ASCR, v. v. i. and the North Bohemian Museum in Liberec collections, p. o. Dedication to off-alive octogenarian Josef V. Scheybal the celebrity in the Liberec Region.]
  Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i, 2009. 76 s. ISBN 978-80-87112-17-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: documentary funds * material culture * vernacular architecture * drawings * Josef V. Scheybal
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Hlavní výstavní akce spolupořadatele, Severočeského muzea v Liberci na počátku roku 2009. Prezentace dokumentů Josefa Václava Scheybala (1928 – 2001) nebyla jen osobní retrospektivou kresebného díla. Zaměřila se na kresbu ve smyslu lineárního artefaktu, avšak v tomto pohledu charakterem a typově dokumentační a rekonstrukční (dříve označovanou jako vědecká kresba). Vědecko-populární publikace s převažující obrazovou přílohou představila Scheybalovy kresby ze sbírkových fondů odborných pracovišť, s nimiž J. V. Scheybal aktivně pracoval či externě spolupracoval, a to zejména v 50. – 70. letech 20. století. Josef V. Scheybal jako výrazná osobnost národopisné kresby se výrazně podílel na vzniku výše uvedeného typu dokumentace lidového stavitelství v celorepublikovém měřítku. Zakresloval pro celou řadu vědeckých pracovníků z oboru etnografie i archeologie, a to jak terén, tak i samotné předměty ze sbírek v řadě převážně českých muzeích

  The main exhibition project in the beginning of the 2009 year with coorganizer, The Norh Bohemian Museum in Liberec was held on the basic of retrospect drawing corpus by Josef Václav Scheybal (1928 – 2001) and was presented like an exhibition of drawing studies–documents and studies–restoration in terms of an academic drawing study in traditional (folk) building branch. J. V. Scheybal was the very important initiator of documentary process and the formationer of the terms "academic drawing study", icon of the modern ethnology. He cooperated on and drew for a lot of branch projects, for archaeology specialists and for keepers of the regional museums, too. The scientific-popular publication - of the same name like the exhibition – written by the authoress (Marcela Suchmelová) and exhibition keeperess (Bohunka Krámská) presented principal Scheybal´s drawing-studies from the institutional collections in the North Bohemian Museum in Liberec and the Institute of Ethnology of the ASCR
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170892