Počet záznamů: 1  

Biodegradation of PAHs in long-term contaminated soil cultivated with european white birch (betula pendula) and red mulberry (morus rubra) tree

 1. 1. 0322716 - UOCHB-X 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Rezek, Jan - Wiesche in der, C. - Macková, M. - Zadražil, F. - Macek, Tomáš
  Biodegradation of PAHs in long-term contaminated soil cultivated with european white birch (betula pendula) and red mulberry (morus rubra) tree.
  [Biodegradace PAH v dlouhodobě zamořené půdě kultivované břízou bělokorou (betula pendula) a morušovníkem červeným (morus rubra).]
  International Journal of Phytoremediation. Roč. 11, č. 1 (2009), s. 66-81 ISSN 1522-6514
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) 2B06156
  Program:2B
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: phytoremediation * Lolium perenne * HPLC * plants
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 1.321, rok: 2009

  Concentrations of 15 PAHs in the long term contaminated soil were compared among birch-vegetated, mulberry-vegetated, non-vegetated, fertilised and non-fertilised parallels after 12 and 18 months of experiment.

  Koncentrace 15ti polycyklických aromatických uhlovodíků v dlouhodobě zamořené půdě byly srovnávány mezi břízou vegetovanými, morušovníkem vegetovanými, nevegetovanými, hnojenými a nehnojenými paralelami po 12ti a 18ti měsících pokusu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170890