Počet záznamů: 1  

Interfacial characterisation in transparent spinel matrix reinforced by SiC fibre

 1. 1. 0322656 - UFM-A 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Chlup, Zdeněk - Dlouhý, Ivo - Gürbüz, S. - Dericioglu, A. F. - Kozák, Vladislav
  Interfacial characterisation in transparent spinel matrix reinforced by SiC fibre.
  [Charakterizace rozhraní u transparentního spinelu vyztuženého SiC vlákny.]
  Key Engineering Materials. Roč. 409, - (2009), s. 252-259 ISSN 1013-9826.
  [Fractography of Advanced Ceramics III. Stará Lesná, 07.09.20058-10.09.2008]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/06/0724; GA AV ČR IAA200410502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: interface * composite * transparent spinel * SiC fibre * fracture characteristics
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály

  The behaviour of a propagating crack when an interface is present is a key feature in composite materials. This interaction usually predetermines final fracture behaviour of the material. In case of ceramic based composites (particle, fibre reinforced, laminates etc.) knowledge about properties of the interface and/or interlayer is usually unknown due to difficulties associated with their experimental determination. The aim of this work is to indicate a possible way for the determination of interface characteristics suitable as inputs for numerical calculations. The introduced testing methodology was tested on spinel composite ceramics reinforced by unidirectional SiC fibre. The adopted method for fracture toughness determination is using a chevron notch technique. Additionally, fractographical techniques were used when interpreting the measured values.

  U kompozitních materiálů hraje chování trhliny na rozhraní klíčovou úlohu. Interakce trhliny s rozhraním předurčuje výsledné chování takového materiálu. Díky obtížnému stanovení vlastností rozhraní u kompozitů na bázi keramik zpevněných částicemi nebo vlákny případně i kompozitů laminárního typu bývají tyto vlastnosti zcela neznámé. Cílem této práce je ukázat možnou cestu k určení vlastností rozhraní vhodných k numerickému modelování kompozitního systému. Předložená metodika založena na technice chevronoveho vrubu byla zkoušena na spinelovém kompozitu s jednosměrnými dlouhými vlákny. K interpretaci výsledků zkoušek bylo mimo jiné použito i faktografické analýzy lomových ploch.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170843