Počet záznamů: 1

Effect of drought on yield variability of key crops in Czech Republic

 1. 1.
  0322574 - UFA-U 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hlavinka, P. - Trnka, M. - Semerádová, Daniela - Dubrovský, Martin - Žalud, Z. - Možný, M.
  Effect of drought on yield variability of key crops in Czech Republic.
  [Vliv sucha na sezónní variabilitu výnosů hlavních plodin v České republice.]
  Agricultural and Forest Meteorology. Roč. 149, 3-4 (2009), s. 431-442 ISSN 0168-1923
  Grant CEP: GA ČR GA521/08/1682; GA MZe QG60051
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: Palmer Z-index * Soil water holding capacity
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 3.197, rok: 2009

  The effect of drought on the seasonal yield variability of key crops in the Czech Republic.

  Vliv sucha na sezónní variabilitu výnosů klíčových plodin v České republice.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170789