Počet záznamů: 1  

Laser Photolysis and Thermolysis of Organic Selenides and Tellurides for Chemical Gas-phase Deposition of Nanostructured Materials

 1. 1. 0322537 - UCHP-M 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Pola, Josef - Ouchi, A.
  Laser Photolysis and Thermolysis of Organic Selenides and Tellurides for Chemical Gas-phase Deposition of Nanostructured Materials.
  [Laserová fotolýza a thermolýza organických selenidů a telluridů pro chemickou deposici nanostrukturovaných materiálů.]
  Molecules. Roč. 14, č. 3 (2009), s. 1111-1125 ISSN 1420-3049
  Grant CEP: GA ČR GA203/09/0931
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: laser-induced deposition * organoselenium molecules * organotellurium molecules
  Kód oboru RIV: CH - Jaderná a kvantová chemie, fotochemie
  Impakt faktor: 1.738, rok: 2009

  Laser radiation-induced decomposition of gaseous organic selenides and tellurides resulting in chemical deposition of nanostructured materials on cold surfaces is reviewed with regard to the mechanism of the gas-phase decomposition and properties of the deposited materials. The laser photolysis and laser thermolysis of the Se and Te precursors leading to chalcogene deposition can also serve as a useful approach to nanostructured chalcogene composites and IVA group (Si, Ge, Sn) element chalcogenides provided that it is carried out simultaneously with laser photolysis or thermolysis of polymer and IVA group element precursor.

  Laserově iniciovaný rozklad (thermolýza a fotolýza)plynných organických selenidů a telluridů vedoucí k deposici nanostrukturovaných materiálů na studené povrchy je diskutován v souvislosti s mechanismem rozkladů a vlastnostmi deponovaných materiálů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170762