Počet záznamů: 1

Integration of Biomass Drying with Combustion/Gasification Technologies and Minimization of Emissions of Organic Compounds

 1. 1.
  0322534 - UCHP-M 2009 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Svoboda, Karel - Martinec, J. - Pohořelý, Michael - Baxter, D.
  Integration of Biomass Drying with Combustion/Gasification Technologies and Minimization of Emissions of Organic Compounds.
  [Spojení sušení biomasy se spalovacími a zplyňovacími technologiemi a minimalizace emisí organických sloučenin.]
  Chemical Papers. Roč. 63, č. 1 (2009), s. 15-25 ISSN 0366-6352
  Grant ostatní:RFCR(XE) CT/2007/00005
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: wood * drying * emissions
  Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie
  Impakt faktor: 0.791, rok: 2009

  Higher moisture content of biomass causes operational problems in biomass combustion/gasification and higher emissions. In this review various technological schemes for wood drying in combination with combustion/gasification are compared. VOC emissions from the drying process depend on the drying temperature, residence time, drying medium (flue gas, air, superheated steam) particle size distribution, content of resins and final moisture of the dried biomass.

  Vyšší obsahy vlhkosti v biomase způsobují provozní problémy a vyšší emise u spalovacích a zplyňovacích procesů. V tomto přehledném článku jsou srovnány různé způsoby integrace sušení biomasy (dřeva) se spalováním/zplyňováním. Emise organických sloučenin ze sušení závisí na teplotě sušení, době sušení, použitém sušícím mediu ( spaliny, vzduch, přehřátá pára), rozdělení velikosti částic, obsahu pryskyřice a konečné vlhkosti sušené biomasy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005131