Počet záznamů: 1  

Synthesis and characterization of conducting self-assembled polyaniline nanotubes/zeolite nanocomposite

 1. 1. 0322479 - UMCH-V 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Ciric-Marjanovic, G. - Dondur, V. - Milojevic, M. - Mojovic, M. - Mentus, S. - Radulovic, A. - Vukovic, Z. - Stejskal, Jaroslav
  Synthesis and characterization of conducting self-assembled polyaniline nanotubes/zeolite nanocomposite.
  [Příprava a charakterizace vodivých nanokompositů polyanilinových nanotrubek a zeolitu.]
  Langmuir. Roč. 25, č. 5 (2009), s. 3122-3131 ISSN 0743-7463
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400500905
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polyaniline * zeolite * conducting composite
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 3.898, rok: 2009

  Self-assembled conducting, paramagnetic polyaniline nanotubes have been synthesized by the oxidative polymerization of aniline with ammonium peroxydisulfate in aqueous medium in the presence of zeolite HZSM-5, without added acid. The influence of initial zeolite/aniline weight ratio on the conductivity, molecular and supramolecular structure, paramagnetic characteristics, thermal stability, and specific surface area of polyaniline/zeolite composites was studied. FTIR spectroscopy confirmed the presence of polyaniline in the form of conducting emeraldine salt and suggested significant interaction of polyaniline with zeolite.

  Vodivé paramagnetické polyanilinové nanotrubky vzniklé spontánní organizací byly připraveny oxidativní polymerizací anilinu peroxydvojsíranem amonným ve vodném prostředí v přítomnosti zeolitu HZSM-5, bez přidané kyseliny. Byl studován vliv výchozího váhového poměru anilin/zeolit na vodivost, molekulární a nadmolekulární strukturu, paramagnetické charakteristiky, termální stabilitu a specifický povrch kompozitů polyanilinu a zeolitu. Infračervená spektroskopie potvrdila přítomnost polyanilinu ve formě vodivé emeraldinové soli a odhalila významnou interakci mezi polyanilinem a zeolitem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005128