Počet záznamů: 1  

On Steady Inner Flows of an Incompressible Fluid with the Viscosity Depending on the Pressure and the Shear rate

 1. 1. 0322464 - UIVT-O 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Lanzendörfer, Martin
  On Steady Inner Flows of an Incompressible Fluid with the Viscosity Depending on the Pressure and the Shear rate.
  [Ustálená vnitřní proudění nestlačitelné tekutiny s vazkostí závislou na tlaku a rychlosti smyku.]
  Nonlinear Analysis: Real World Applications. Roč. 10, č. 4 (2009), s. 1943-1954 ISSN 1468-1218
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA201/06/0352; GA UK(CZ) 6/2005/R
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: existence of a weak solution * incompressible fluid * steady inner flow * pressure-dependent viscosity * share-dependent viscosity
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Impakt faktor: 2.381, rok: 2009

  We consider a class of incompressible fluids whose viscosities depend on the pressure and the shear rate. The existence of weak solutions for steady flows of such fluids subject to homogeneous Dirichlet boundary conditions is established in Franta, Málek, Rajagopal [M. Franta, J. Málek, K.R. Rajagopal, On steady flows of fluids with pressure- and shear- dependent viscosities, Proc. Roy. Soc. A Math. Phys. Eng. Sci. 461 (2055) (2005) 651–670]. In this paper we treat non-homogeneous Dirichlet boundary conditions, assuming either that the normal part of velocity on the boundary is equal to zero or that the boundary data are small. We also relax the requirement concerning how to fix the pressure. Such a model has relevance to some important engineering applications.

  Uvažujeme třídu nestlačitelných tekutin jejichž vazkost závisí na tlaku i rychlosti smyku. Existence slabého řešení pro ustálená proudění takových tekutin, s homogenní Dirichletovou okrajovou podmínkou, byla ukázána v článku [Franta, Málek, Rajagopal, On steady flows of fluids with pressure- and shear- dependent viscosities, Proc. Roy. Soc. A Math. Phys. Eng. Sci., 461 (2055) (2005) 651–670]. Zde uvažujeme nehomogenní Dirichletovy okrajové podmínky, buďto za předpokladu že normálová složka rychlosti na hranici je nulová nebo pro malá data. Zobecňujeme také způsob fixování tlaku. Uvažovaný model má uplatnění v některých důležitých technických aplikacích.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170712