Počet záznamů: 1

The first identified neuropeptide in the insect order Megaloptera: A novel member of the adipokinetic hormone family in the alderfly Sialis lutaria

 1. 1.
  0322416 - BC-A 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Gäde, G. - Šimek, Petr - Marco, H. G.
  The first identified neuropeptide in the insect order Megaloptera: A novel member of the adipokinetic hormone family in the alderfly Sialis lutaria.
  [První identifikovaný peptid u řádu Megaloptera.: nový adipokinetický hormon u střechatky Sialis lutaria.]
  Peptides. Roč. 30, č. 3 (2009), s. 477-482 ISSN 0196-9781
  Grant ostatní:National Research Foundation Pretoria(ZA) FA2007021300002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: Arthropods * Insects * Megaloptera
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 2.705, rok: 2009

  This is the first report on neuropeptide isolated at the insect order Megaloptera. It was sequenced from the retrocerebral corpora cardiaca glands of Sialis lutaria. The peptide sequence was deduced from the MSN electrospray mass spectra as that of an octapeptide: pGlu-Ile/Leu-Thr-Phe-Thr-Pro-Ser-Trp amide. The amino acid at position 2, Leu or Ile, was solved by comparing retention time on reversed-phase HPLC and establishing co-elution with the synthetic Leu2-peptide. The primary structure is identical to that predicted from genome information for the adipokinetic hormone of the yellow fever mosquito, Aedes aegypti. Since alderflies are not known for their active flight metabolism but produce a rather high number of eggs, it is anticipated that the alderfly is a good study object to establish a possible role of the novel peptide to regulate fat mobilization from the fat body and transport into the egg, thereby playing a role in the control of reproductive processes.

  Toto je první zpráva o hmyzím neuropeptidu izolovaném z řádu Megaloptera. Peptide byl sekvenován z corpora cardiaca střechatky Sialis lutaria. Sekvence peptidu byla určena jako oktapeptid pGlu-Ile/Leu-Thr-Phe-Thr-Pro-Ser-Trp amid. Struktura Leu/Ile v poloze 2 byla vyřešena porovnáním retenčních a spektrálních dat a chromatografickou koelucí se syntetizovaným Leu2-peptidem. Určená primární struktura je identická se strukturou peptidu odvozené z genomu komára Aedes aegypti. Poněvadž střechatky nejsou známy aktivním metabolismem za letu, jsou vhodným objektem ke studiu úlohy nového peptidu při mobilizaci tuků z tukového tělesa a jejich transportu do vajíček, a tím při řízení reprodukčních procesů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170675