Počet záznamů: 1  

Long-term development of fish populations in the Římov Reservoir

 1. 1. 0322367 - BC-A 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Říha, Milan - Kubečka, Jan - Vašek, Mojmír - Seďa, Jaromír - Mrkvička, Tomáš - Prchalová, Marie - Matěna, Josef - Hladík, M. - Čech, Martin - Draštík, Vladislav - Frouzová, Jaroslava - Hohausová, E. - Jarolím, Oldřich - Jůza, Tomáš - Kratochvíl, Michal - Peterka, Jiří - Tušer, Michal
  Long-term development of fish populations in the Římov Reservoir.
  [Dlouhodobý vývoj rybích populací v nádrži Římov.]
  Fisheries Management and Ecology. Roč. 16, č. 2 (2009), s. 121-129 ISSN 0969-997X
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS600170504
  Grant ostatní:EU(XE) GOCE-CT-2003-505298
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: succession * reservoir * biodiversity * cyprinids * perch * stability
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 1.264, rok: 2009

  The inshore fish community of the Římov Reservoir in the Czech Republic was evaluated over 21 years using shore seining at night. The development of the fish community was divided into two separate phases: a highly dynamic and unstable phase dominated by perch, Perca fluviatilis L., was replaced by an extremely stable cyprinid phase dominated by roach, Rutilus rutilus (L.), and bream, Abramis brama (L.). The abundance of both these species oscillated during the cyprinid phase, but with decreasing amplitude. The proportion of piscivorous fish species such as asp, Aspius aspius (L.), pike, Esox lucius L., and pikeperch, Sander lucioperca (L.), increased slightly with time but remained low. The biomass of large Cladocera was negatively correlated with fish biomass only during the perch phase. The Shannon-Weaver index of diversity increased during the fish community succession, mainly because of greater evenness among the species.

  Litorální rybí společenstvo římovské nádrže (Česká republika) bylo vzorkováno 21 let pomocí nočních tahů zátahovou sítí. Vývoj rybího společenstva ve sledované periodě byl rozdělen na dvě části: dynamická a nestabilní fáze dominovaná okounem, Perca fluviatilis L., byla nahrazena extremně stabilní fází dominovanou ploticí, Rutilus rutilus (L.), a cejnem, Abramis brama (L.). Abundance obou těchto druhů oscilovala během fáze s jejich dominancí. Tato oscilace však měla klesající výchylku. Proporce dravých druhů ryb jako bolen, Aspius aspius (L.), štika, Esox lucius L., a candát, Sander lucioperca (L.), se během vývoje sice slabě zvyšovala, avšak stálé zůstala na nízké úrovni. Biomasa velkých Cladocer byla negativně korelována s rybí biomasou pouze během fáze dominované okounem. Shannon-Weaver index diversity vzrůstal během vývoje rybí komunity, a to hlavně díky zvyšování vyváženosti mezi druhy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170650