Počet záznamů: 1  

Search for a scalar or vector particle decaying into Zgamma in ppbar collisions at sqrt(s) = 1.96 TeV

 1. 1. 0322359 - FZU-D 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Abazov, V. M. - Abbott, B. - Abolins, M. - Kupčo, Alexander - Lokajíček, Miloš
  Search for a scalar or vector particle decaying into Zgamma in ppbar collisions at sqrt(s) = 1.96 TeV.
  [Hledání skalární nebo vektorové částice rozpadající se na Zgamma v ppbar srážkách při sqrt(s) = 1.96 TeV.]
  Physics Letters. B. Roč. 671, č. 3 (2009), s. 349-355 ISSN 0370-2693
  Grant CEP: GA MŠk LA08047; GA MŠk 1P05LA257; GA MŠk LC527
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: resonance * boson
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 5.083, rok: 2009

  We present a search for a narrow scalar or vector resonance decaying into Zγ with a subsequent Z boson decay into a pair of electrons or muons. The data for this search were collected with the D0 detector at the Fermilab Tevatron collider at a center of mass energy . Using 1.1 (1.0) fb−1 of data, we observe 49 (50) candidate events in the electron (muon) channel, in good agreement with the standard model prediction. From the combination of both channels, we derive 95% C.L. upper limits on the cross section times branching fraction () into Zγ. These limits range from 0.19 (0.20) pb for a scalar (vector) resonance mass of 600 GeV/c2 to 2.5 (3.1) pb for a mass of 140 GeV/c2.

  Předkládáme hledání úzké skalární nebo vektorové rezonance rozpdající se na Z' s následným rozpadem Z bosonu na pár elektronů nebo mionů. Data byla nabrána na detektoru D0 na urychlovači TEVATRON ve Fermilab. S využitím vzorku dat 1.1. (1.0) fb-1 pozorujeme 49 (50) kandidátů případů elektronovém (mionovém) kanálu, v dobrém slouhlasu se Standardním modelem. Z kombinace obou kanálů získáváme při 95% C.L. horní hranici účinného průřezu krát větící poměr na Z'. Tyto hranice jsou v rozsahu 0.19 (0.20) pb pro skalární (vektorovou) rezonanční hmotu 600 GdV/c2 do 2.5 (3.1) pb pro hmotu 140 GeV/c2.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170645