Počet záznamů: 1  

Organization of human replicon: singles or zipping couples?

 1. 1. 0322349 - UEM-P 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Ligasová, Anna - Raška, Ivan - Koberna, Karel
  Organization of human replicon: singles or zipping couples?.
  [Organizace lidského replikonu: jednotlivci nebo páry s funkcí molekulárního zipu?.]
  Journal of Structural Biology. Roč. 165, č. 3 (2009), s. 204-213 ISSN 1047-8477
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA304/05/0374; GA ČR GA204/07/0133; GA AV ČR KJB500390701; GA AV ČR KAN200520801
  Grant ostatní:MŠk(CZ) LC535; Wellcome Trus(XE) 075834/Z/04/Z
  Program:LC
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512; CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: Chromatin * Replication * Replisomes
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 3.673, rok: 2009

  The comparative analysis showed that replisomes in HeLa cells are organized into the couples during DNA replication. Moreover, our data enabled to suggest a new model of the organization of replicated DNA. According to this model, replisome couples produce a loop with the associated arms in the form of four tightly associated 30 nm fibers.

  Srovnávací analýza ukázala, že replisomy HeLa buněk jsou v průběhu replikace organizovány do párů. Naše data nám také dovolila navrhnout nový model organizace replikované DNA. Podle modelu páry replisomů produkují DNA v podobě smyčky s těsně asociovanými rameny z 30 nm vláken.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170641