Počet záznamů: 1

Magnetic poly(glycidyl methacrylate)-based microspheres prepared by suspension polymerization in the presence of modified La0.75Sr0.25MnO3 nanoparticles

 1. 1.
  0322315 - UMCH-V 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Horák, Daniel - Pollert, Emil - Trchová, Miroslava - Kovářová, Jana
  Magnetic poly(glycidyl methacrylate)-based microspheres prepared by suspension polymerization in the presence of modified La0.75Sr0.25MnO3 nanoparticles.
  [Magnetické poly(glycidyl-methakrylátové) mikročástice připravované suspenzní polymerizací za přítomnosti modifikovaných La0.75Sr0.25MnO3 nanočástic.]
  European Polymer Journal. Roč. 45, č. 4 (2009), s. 1009-1016 ISSN 0014-3057
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS100100553; GA AV ČR KAN200200651
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z10100521; CEZ:AV0Z1010921
  Klíčová slova: glycidyl methacrylate * perovskite * magnetic
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.310, rok: 2009

  With the aim of preparing new magnetic poly(glycidyl methacrylate) microspheres suitable for magnetic separation, La0.75Sr0.25MnO3 nanoparticles were selected as a core material. In order to improve their compatibility with PGMA, the surface of the nanoparticles was treated with penta(methylethylene glycol) phosphate methacrylate as a stabilizer. Subsequently, the nanoparticles were encapsulated by the suspension polymerization of glycidyl methacrylate resulting in a relatively homogeneous distribution of La0.75Sr0.25MnO3 nanoparticle aggregates inside the polymer microspheres. Both PMGPMA-coated La0.75Sr0.25MnO3 nanoparticles and magnetic PGMA microspheres were characterized in terms of morphology, particle size, composition and magnetic properties by the appropriate methods, such as X-ray diffraction, FTIR spectroscopy, thermogravimetric analysis, transmission electron microscopy, light microscopy and SQUID magnetometry.

  S cílem připravit nové magnetické poly(glycidyl-methakrylátové) mikročástice vhodné pro magnetické separace, byly použity La0.75Sr0.25MnO3 nanočástice jako jádra. Jejich povrch byl modifikován penta(methylethylen glykol) fosfát methakrylátem. Jak PMGPMA-povlečené La0.75Sr0.25MnO3 nanočástice, tak i magnetické PGMA mikročástice byly charakterizovány co do morfologie, velikosti částic, složení a magnetických vlastností metodami, jako je X-ray difrakce, FTIR spektroskopie, termogravimetrická analýza , transmisní elektronová mikroskopie, světelná mikroskopie a SQUID magnetometrie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005091