Počet záznamů: 1  

Electron densities in quiescent prominences derived from eclipse observations

 1. 1. 0322311 - ASU-R 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Jejčič, S. - Heinzel, Petr
  Electron densities in quiescent prominences derived from eclipse observations.
  [Elektronové hustoty v klidných protuberancích odvozené z pozorování během zatmění.]
  Solar Physics. Roč. 254, č. 1 (2009), s. 89-100 ISSN 0038-0938
  Grant ostatní:EU(XE) ESA-PECS project No. 98030
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: prominences quiescent * eclipse observations * visible spectrum
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 3.628, rok: 2009

  Eclipse observations in white light were used to derive the elektron densities in solar prominences. Theoretical metod was developed using the set of NLTE prominence models. The nature of prominence pink color seen during the total eclipse is discussed.

  Pozorování v bílém světle během úplného slunečního zatmění bylo využito k odvození elektronové hustoty ve slunečních protuberancích. Byla vypracována teoretická metodika založená na souboru NLTE modelů protuberancí. Byla objasněna podstata růžového zabarvení protuberancí pozorovaných během zatmění.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170616