Počet záznamů: 1  

Phonon anomalies in Pb.sub.1-x./sub.La.sub.x./sub.(Zr.sub.0.9./sub.Ti.sub.0.1./sub.)O.sub.3./sub. ceramics

 1. 1. 0322299 - FZU-D 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Buixaderas, Elena - Gregora, Ivan - Kamba, Stanislav - Kužel, Petr - Reaney, I.
  Phonon anomalies in Pb1-xLax(Zr0.9Ti0.1)O3 ceramics.
  [Fononové anomálii v keramikách Pb1-xLax(Zr0.9Ti0.1)O3.]
  Applied Physics Letters. Roč. 94, č. 5 (2009), 052903/1-052903/3 ISSN 0003-6951
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100100701; GA AV ČR KAN301370701; GA ČR(CZ) GA202/09/0682; GA ČR(CZ) GA202/06/0403
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: phonons * Infrared and Raman spectra * ferroelectric phase transitions
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.554, rok: 2009

  The lattice dynamics of Pb1-xLax(Zr0.9Ti0.1)O3 (PLZT X/90/10) with X=0, 2, 4, 10% of La was studied by means of Far Infrared, Raman and terahertz spectroscopies in the temperature range of 20–800 K. Infrared active soft phonons with anomalies near the paraelectric-ferroelectric phase transition were found for all the samples. Some Raman active phonons show anomalies ~200 K below Tc, due to another phase transition to a ferroelectric state with doubled unit cell. Samples with higher La content (X=4,10) display nonclassical phonon softening described by ω2=a(T−Tc)γ with γ=2/3.

  Dynamika mřížky v Pb1-xLax(Zr0.9Ti0.1)O3 (PLZT X/90/10, X=0, 2, 4, 10% La) byla studována pomocí daleké infračervené, Ramanovské a teraherzové spectroscopie v teplotním rozsahu 20-800 K. Infračerveně aktivní měkké módy s anomáliemi blízko přechodu z paraelektrické do ferroelectrické fáze byly nalezené.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170606