Počet záznamů: 1  

Odraz proudu od paprsku

 1. 1. 0322298 - UT-L 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Tesař, Václav
  Odraz proudu od paprsku.
  [Jet Bouncing from Weaving Reed.]
  Conference Topical Problems of Fluid Mechanics 2009. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2009 - (Příhoda, J.; Kozel, K.), s. 103-106. ISBN 978-80-87012-19-2.
  [Topical Problems of Fluid Mechanics 2009. Praha (CZ), 25.02.2009-26.02.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA101/07/1499
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: jet * vortices * shuttle-less loom
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  Předmětem příspěvku je málo známý a zdánlivě vůbec nemožný jev odrazu tekutinového proudu od pevné stěny. K odrazu samozřejmě nemůže dojít, pokud by stěna byla neprostupná. Je-li však opatřena otvory umožňujícími aby část proudu jimi prošla a přitom změnila svůj směr, pak zbývající část musí kompenzovat tuto změnu tím, že se také odchýlí a to na opačnou stranu od osy proudu. To se pak projeví jako diskutovaný odraz. Jev, mající uplatnění u pneumatických bezčlunkových stavů, byl zkoumán zviditelňováním a detailními numerickými výpočty proudění.

  Subject of this contribution is a little known and seemingly impossible mechanism of the jet “reflecting” or“bouncing back” from an impact on a solid wall. This, of course, cannot occur if the wall were impermeable — the trick is to provide the wall with perforations that allow a part of the jetto pass through. On doing so this part has to change its direction and this has to be compensated by the remaining partchanging its direction too, to the opposite side from the jet axis. This part forms the “reflected” jet. Thephenomenon, which has applications in shuttle-less looms, was investigated by flow visualisation and a detailed flowfield computations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170605