Počet záznamů: 1

Impact of ungulate browsing on leaf litter palatability for millipedes (Diplopoda)

 1. 1.
  0322276 - BC-A 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Ashili, P. - Tajovský, Karel - Tuf, I.H. - Tufová, J.
  Impact of ungulate browsing on leaf litter palatability for millipedes (Diplopoda).
  [Vliv okusu spárkatou zvěří na chutnost listového opadu pro mnohonožky (Diplopoda).]
  Contributions to Soil Zoology in Central Europe III. Proceedings of the 9th Central European Workshop on Soil Zoology. České Budějovice: ISB BC AS CR, 2009, s. 1-4. ISBN 978-80-86525-13-6.
  [Contributions to Soil Zoology in Central Europe III. Central European Workshop on Soil Zoology /9./. České Budějovice (CZ), 17.04.2007-20.04.2007]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA526/06/1348
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) 2B06101
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: food preference * millipedes * leaf litter
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Millipedes were used as a model group of decomposers for experimental study focusing on this aspect of ungulate - plant - soil invertebrate relationship. Leaf litter and millipedes (Glomeris klugii, Glomeris hexasticha, Glomeris connexa, Julus scandinavius, Leptoiulus proximus, Megaphyllum projectum, Unciger foetidus) were collected at forest localities in the Křivoklátsko PLA and BR, Czech Republic. Palatability of leaves from two different plots was compared. Leaf litter of beech (Fagus silvatica) and hornbeam (Carpinus betulus) was collected in autumn and spring in both plots and used in laboratory tests with millipedes. Consumption differed significantly between the individual experiments. Millipedes preferred hornbeam leaf litter over beech leaves, leaf litter from the fenced plot over that from the grazed plot, and fresh litter over old, overwintered leaves.

  Mnohonožky byly použity jako modelová skupina dekompozitorů pro experimentální studium zaměřené na vztahy mezi spárkatou zvěří, rostlinami a půdními bezobratlými. Listový opad a mnohonožky (Glomeris klugii, Glomeris hexasticha, Glomeris connexa, Julus scandinavius, Leptoiulus proximus, Megaphyllum projectum, Unciger foetidus) byly sbírány v lesních porostech CHKO Křivoklátsko. Byla porovnávána chutnost listového opadu z oplocených a otevřených lesních ploch. Listový opad buku (Fagus silvatica) a habru (Carpinus betulus) sbíraný na podzim a na jaře na obou typech ploch byl použit v laboratorních testech s mnohonožkami. Konzumace opadu se signifikantně lišila v rámci jednotlivých variant pokusu. Mnohonožky preferovaly habrový opad před bukovým, opad z oplocených ploch před opadem z otevřených ploch a čerstvý opad před starým opadem po přezimování.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170589