Počet záznamů: 1

Detailed probabilistic modelling of cell inactivation by ionizing radiations of different qualities: the model and its applications

 1. 1.
  0322237 - FZU-D 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kundrát, Pavel
  Detailed probabilistic modelling of cell inactivation by ionizing radiations of different qualities: the model and its applications.
  [Detailní pravděpodobnostní modelování buněčné inaktivace ionizujícím zářením různé kvality: model a jeho aplikace.]
  Applied Radiation and Isotopes. Roč. 67, č. 3 (2009), 399-401 ISSN 0969-8043
  Grant CEP: GA ČR GA202/05/2728
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: radiation biology * cell survival * mathematical modelling * Linear energy transfer (LET)
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 1.094, rok: 2009

  The probabilistic two-stage model of cell killing by ionizing radiation enables to represent both damage induction by radiation and its repair by the cell. The model properties and applications as well as possible interpretation of the underlying damage classification are discussed.

  Pravděpodobnostní dvoustupňový model buněčné inaktivace ionizujícím zářením umožňuje reprezentovat indukci poškození zářením i jejich opravu buňkami. V článku jsou diskutovány vlastnosti modelu, jeho aplikace a interpretace použité klasifikace poškození DNA.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005090