Počet záznamů: 1  

Shluková analýza dat (druhé rozšířené vydání)

 1. 1. 0322175 - UIVT-O 2009 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Řezanková, H. - Húsek, Dušan - Snášel, V.
  Shluková analýza dat (druhé rozšířené vydání).
  [Cluster Analysis of Data (Second extended edition).]
  Praha: Professional Publishing, 2009. 218 s. ISBN 978-80-86946-81-8
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET100300414
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: shluková analýza * shlukování dokumentů * shlukování grafů * neuronové sítě, určení počtu shluků
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  http://aleph.lib.cas.cz/F/?func=direct&doc_number=000679415&local_base=AV

  Cílem druhého rozšířeného vydání monografie je seznámit čtenáře se skupinou metod, které jsou určeny pro explorační analýzu dat. Uvedené metody jsou určeny pro nalezení skryté struktury v analyzovaných datech a prezentovat je jako skupiny (shluky) podobných objektů. Tento postup je obecně označován termínem shluková analýza. Klasické metody uvedené zpočátku jsou následovány metodami speciálně navrženými pro rozsáhlé datové soubory. K nejaktuálnějším zde zmíněným patří metody shlukování na grafech a biologicky motivované postupy, zejména pak ty, jež jsou založené na neuronových sítích.

  The aim of this second extended edition is make readers acquainted with group of methods of explorative analysis. These methods should discover hidden dependencies or structures in analyzed data sets and present them as groups (clusters) of similar objects. Cluster analysis is seen here as an unsupervised process that divides set of objects into homogenous groups according similarity among them. There are described classical methods followed with most recent ones. From, the most topical are included methods for clustering on graphs and biologically motivated algorithms including neural networks based.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170506