Počet záznamů: 1  

Polymeric nanomedicines for radiochemotherapy

 1. 1. 0322152 - UMCH-V 2009 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Lammers, T. - Šubr, Vladimír - Ulbrich, Karel - Peschke, P. - Huber, P. E. - Hennink, W. E. - Storm, G.
  Polymeric nanomedicines for radiochemotherapy.
  [Polymerní nanoterapeutika pro radiochemoterapii.]
  14th International Symposium on Recent Advances in Drug Delivery Systems. Salt Lake City: University of Utah, 2009, s. 187-188.
  [International Symposium on Recent Advances in Drug Delivery Systems /14./. Salt Lake City (US), 15.02.2009-18.02.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: HPMA copolymers * drug deliver * drug carriers
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie

  131I and Gd-labeled HPMA copolymers of different sizes circulate in bloodstream for prolonged period of time and accumulate in solid tumors more effectively than in healthy tissues confirming their selective accumulation in tumors due to EPR effect. The effect of combination of chemotherapy and radiotherapy on the tumor accumulation is significant resulting in increase of concentration of the polymer therapeutics in the tumor and in its antitumor effect without any signs of side toxicity.

  131I and Gd-značené HPMA kopolymery o různé velikosti molekuly cirkulují v krevním řečišti delší dobu něž volné léčivo a akumulují se v pevných nádorech účinněji nežli ve zdravé tkáni. Tím potvrzují schopnost polymerů ukládat se přednostně v nádorové tkáni v důsledku EPR efektu. Účinek kombinované chemo a radioterapie na akumulaci léčiva v nádoru je značný a má za následek zvýšení koncentrace léčiva v nádoru a zvýšení protinádorového účinku bez známek vedlejšího toxického účinku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170488