Počet záznamů: 1  

Multiwavelength analysis of a solar quiet region

 1. 1. 0322122 - ASU-R 2009 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
  Tsiropoula, G. - Tziotziou, K. - Schwartz, Pavol - Heinzel, Petr
  Multiwavelength analysis of a solar quiet region.
  [Analýza pokojné oblasti Slunce z pozorování ve více spektrálních oborech.]
  Astronomy & Astrophysics. Roč. 493, č. 1 (2009), s. 217-225 ISSN 0004-6361
  Grant ostatní:EU(XE) ESA-PECS project No. 98030
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: Sun * chromosphere * transition region
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 4.179, rok: 2009

  We examine oscillatory phenomena in a solar network region from multi-wavelength observations. Using wavelet and phase difference analyses we investigate the temporal variations of the intensities and the velocities estimated from different spectral lines formed from the chromosphere to the transition region in two distinct regions of the quiet Sun, one containing several dark mottles and the other several bright points defining the network boundaries (NB).

  Zkoumáme oscilace v oblasti sluneční magnetické sítě použitím pozorování ve více spektrálních oborech. Použitím metod waveletové analýzy a analýzy fázových rozdílů jsme zkoumali časové variace intenzit a rychlostí určených z různých spektrálních čar formovaných ve výškách od chromosféry až do přechodové vrstvy ve dvou rozdílných oblastech pokojné sluneční atmosféry: jedna zahrnovala několik tmavých jemných chromosferických struktur (tzv. dark mottles) a druhá několik jasných bodů definujících hranice sluneční magnetické sítě (tzv. netword boundaries).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170466