Počet záznamů: 1  

Model of the influence of energetic disorder on inter-chain charge carrier mobility in poly[2-methoxy-5-(2´-ethylhexyloxy)-p-phenylene vinylene]

 1. 1. 0322074 - UMCH-V 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Toman, Petr - Nešpůrek, Stanislav - Weiter, M. - Vala, M. - Sworakowski, J. - Bartkowiak, W. - Menšík, Miroslav
  Model of the influence of energetic disorder on inter-chain charge carrier mobility in poly[2-methoxy-5-(2´-ethylhexyloxy)-p-phenylene vinylene].
  [Modelování vlivu energetické neuspořádanosti na meziřetězcovou pohyblivost nosičů náboje v poly[2-methoxy-5-(2´-ethylhexyloxy)-p-fenylenu vinylenu].]
  Polymers for Advanced Technologies. Roč. 20, č. 3 (2009), s. 263-267 ISSN 1042-7147
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: charge transport * conducting polymers * photochromism
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.532, rok: 2009

  The theoretical model of the inter-chain charge carrier mobility in poly[2-methoxy-5-(2 -ethylhexyloxy)-p-phenylene vinylene] (MEH-PPV) doped with polar additive is put forward. The polymer chain states of a charge carrier were calculated by means of diagonalization of a tight-binding Hamiltonian, which includes disorder in both the local energies and transfer integrals. The results showed that the inter-chain charge carrier mobility is very strongly dependent on the degree of the energetic disorder. If the energetic disorder is doubled from 0.09 to 0.18 eV, the mobility decreases by two or three orders of magnitude.

  Byl vytvořen teoretický model meziřetězcové pohyblivosti nosičů náboje v poly[2-methoxy-5-(2 -ethylhexyloxy)-p-fenylenu vinylenu] (MEH-PPV) dopovaném polární příměsí. Energetická struktura valenčního pásu polymeru byla spočtena diagonalizací Hamiltoniánu v aproximaci těsné vazby. Byla uvažována neuspořádanost jak v lokálních energiích, tak v přenosových integrálech. Výsledky ukazují, že meziřetězcová pohyblivost nosičů náboje je velmi silně závislá na velikosti energetické neuspořádanosti. Bylo zjištěno, že při zdvojnásobení pološířky rozdělení energetických stavů z 0.09 na 0.18 eV se pohyblivost sníží o dva až tři řády.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170432