Počet záznamů: 1  

Tracer diffusion of .sup.65./sup.Zn, .sup.110m./sup.Ag and .sup.88./sup.Y in QE22 metal matrix composite

 1. 1. 0322041 - UFM-A 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Stloukal, Ivo - Čermák, Jiří
  Tracer diffusion of 65Zn, 110mAg and 88Y in QE22 metal matrix composite.
  [Difúze 65Zn, 110mAg and 88Y in QE22 kompozitu.]
  Journal of Alloys and Compounds. Roč. 471, 1-2 (2009), s. 83-89 ISSN 0925-8388
  Grant CEP: GA ČR GA106/05/2115
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: composite materials * metal matrix composite * diffusion
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Impakt faktor: 2.135, rok: 2009

  Tracer diffusion of 65Zn, 110mAg and 88Y in QE22 metal matrix composite was measured by serial sectioning method in the temperature interval 646–728 K. In the case of the reinforced alloy, the effective diffusion coefficients Deff were obtained and interface diffusion coefficients D i in the interface boundaries were estimated. Both temperature dependences of Deff and D i were not Arrhenius-type. This feature was explained by the large difference in coefficients of the thermal expansion of the metal matrix and the reinforcement. In the case of 88Y diffusion in un-reinforced QE22 alloy, it was found that yttrium diffuses along dislocations that act as paths of rapid diffusion. Diffusivity of 88Y along dislocations, a2sDd, was estimated.

  Difúze 65Zn, 110mAg a 88Y in QE22 kompozitu byla studována metodou odebírání vrstev v teplotním intervalu 646–728 K. V případě kompozitní sloučeniny, byly získány efektivní difúzní koeficienty Deff a odhadnuty mezifázové difúzní koeficienty D i in v mezifázových hranicích. Obě teplotní závislosti of Deff and D i byly nearrheniovského typu. Tento rys byls vysvětlen s pomocí velkého rozdílu koeficientu tepelné expanze matrice a vyztužení. V případě difúze 88Y v nevyztužené slitině QE22 bylo zjištěno, že ytrium difunduje podél dislokací, které slouží jako prostředek rychlé difúze. Byla oddhadnuta difuzivity 88Y podél dislokací, a2sDd.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170408