Počet záznamů: 1  

Effect of triacylglycerols of medium-chain fatty acids on growth rate and mortality of rabbits weaned at 25 and 35 days of age

 1. 1. 0321991 - UZFG-Y 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Skřivanová, E. - Skřivanová, V. - Volek, Z. - Marounek, Milan
  Effect of triacylglycerols of medium-chain fatty acids on growth rate and mortality of rabbits weaned at 25 and 35 days of age.
  [Účinek triacylglycerolů mastných kyselin o střední délce řetězce na růst a mortalitu králíků odstavených ve věku 25 a 35 dnů.]
  Veterinární medicína. Roč. 54, č. 1 (2009), s. 19-24 ISSN 0375-8427
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GP 523/07/P340
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: rabbits * early weaning * lipid supplements
  Kód oboru RIV: GH - Výživa hospodářských zvířat
  Impakt faktor: 0.644, rok: 2009

  Three hundred rabbits were weaned at the age of 25 days and 300 rabbits at the age of 35 days. Early-weaned and conventionally weaned rabbits were assigned to 3 groups and fed diets supplemented with protected palm fat (PPF), coconut oil (CO, and an oil containing triacylglycerols (TAG) of caprylic and capric acid at 10 g/kg. The principal fatty acids in these supplements were palmitic, lauric and caprylic acid, respectively. Mortality of early-weaned rabbits fed the diet with TAG (23%) was significantly lower than that of rabbits fed PPF (45%) and non-significantly lower than in rabbits fed CO (37%). Corresponding mortality in rabbits weaned at 35 days of age was 6,14 and 16%. It can be concluded that early weaning represents a risk for animal health. The negative effect of early weaning can be alleviated by commercially available TAG of caprylic and capric acid.

  Třista králíků bylo odstaveno ve věku 25 dnů a 300 králíků ve věku 35 dnů. Časně i normálně odstavení králíci byli rozděleni do tří skupin a krmeni dietami doplněnými o chráněný palmový tuk (PPF), kokosový olej (CO) a olej obsahující triacylglyceroly (TAG) kyseliny kaprylové a kaprinové (à 10 g/kg). Hlavní mastné kyseliny v těchto doplňcích byly kyselina palmitová (PPF), laurová (CO) a kaprylová (TAG). Mortalita králíků krmených dietou s TAG (23%) byla signifikantně nižší než králíků krmených dietou s PPF (45%) a nesignifikantně nižší než u králíků na dietě s CO (37%). Odpovídající mortalita králíků odstavených ve věku 35 dnů byla 6% (TAG), 14% (PPF) a 16% (CO). Lze proto učinit závěr, že časný odstav králíků je zdravotním rizikem. Jeho negativní dopad může zmírnit přídavek komerčně dostupného oleje obsahujícího triacylglyceroly kyseliny kaprylové a kaprinové.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170374