Počet záznamů: 1

CNO-driven winds of hot first stars

 1. 1.
  0321955 - ASU-R 2009 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
  Krtička, J. - Kubát, Jiří
  CNO-driven winds of hot first stars.
  [Hvězdný vítr prvních hvězd urychlovaný CNO prvky.]
  Astronomy & Astrophysics. Roč. 493, č. 2 (2009), s. 585-593 ISSN 0004-6361
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/0031
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: stars winds * outflows * hydrodynamics
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 4.179, rok: 2009

  We study the properties of such stellar winds and discuss their influence on the surrounding environment. We show that, while the studied stars do not have any wind driven purely by hydrogen and helium, CNO driven winds exist in more luminous stars. On the other hand, for very hot stars, CNO elements are too ionized to drive a wind. In most cases the derived mass-loss rate is much less than calculated with solar mixture of elements. This is because wind mass-loss rate in present hot stars is dominated by elements heavier than CNO. We conclude that, until a sufficient amount of these elements is created, the influence of line-driven winds is relatively small on the evolution of hot stars.

  Studujeme vlastnosti těchto hvězdných větrů a jejich vliv na okolní prostředí. Ve většíně případů je spočtená rychlost ztráty hmoty podstatě menší než pro odpovídající sluneční složení. To je způsobeno tím, že rychlost ztráty hmoty současných hvězd je určována především prvky těžšími než CNO. Dokud nebylo vytvořeno dostatečné množství takovýchto prvků, vliv hvězdných větrů na vývoj hvězd které nejsou v blízkosti Eddingtonovy limity je zanedbatelný.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170350