Počet záznamů: 1  

Novel zinc(II) benzoate complex compounds with caffeine and urea

 1. 1. 0321940 - UMCH-V 2009 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
  Findoráková, L. - Gyoryova, K. - Kovářová, Jana - Balek, V. - Nour El-Dien, F. A. - Halás, L.
  Novel zinc(II) benzoate complex compounds with caffeine and urea.
  [Nové komplexní sloučeniny benzoátu zinku(II) s kofeinem a močovinou.]
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Roč. 95, č. 3 (2009), s. 923-928 ISSN 1388-6150
  Grant ostatní:Slovak Ministry of Education(SK) 1/0122/08
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: caffeine * IR spectroscopy * thermal stability
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.587, rok: 2009

  Novel zinc(II) complex compounds of general formula Zn(C6H5COO)2.L2 were synthesized and characterized by elemental analysis, IR and mass spectroscopy and thermogravimetry. Thermal decomposition of anhydrous Zn(II) benzoate compounds with bioactive ligands was initiated by the release of organic ligands at various temperatures. On further heating up to 400 °C the thermal degradation of the benzoate anions took place. Zinc oxide was found as the final product of the thermal decomposition of all zinc(II) benzoate complex compounds heated up to 600 °C.

  Byly syntetizovány nové komplexní sloučeniny zinku (II) obecného vzorce Zn(C6H5COO)2.L2 a charakterizovány metodami elementární analýzy, IČ a hmotové spektroskopie a termogravimetrie. Termický rozklad bezvodých sloučenin benzoátu zinku(II) s bioaktivními ligandy byl iniciován uvolněním organických ligandů při různých teplotách. Při jejich dalším zahřívání na 400 °C docházelo k termické degradaci benzoátových aniontů. Konečným produktem termického rozkladu všech komplexních sloučenin benzoátu zinku(II) zahřátých na 600 °C byl ZnO.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170336