Počet záznamů: 1

Polymerní terapeutika u nás a ve světě

 1. 1.
  0321935 - UMCH-V 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pechar, Michal - Ulbrich, Karel
  Polymerní terapeutika u nás a ve světě.
  [Polymer Therapeutics.]
  Chemické listy. Roč. 103, č. 1 (2009), s. 3-10 ISSN 0009-2770
  Grant CEP: GA AV ČR KAN200200651; GA MŠk 1M0505
  GRANT EU: European Commission(XE) 512087 - GIANT
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polymer drug * hydrophylic polymers * cancerostatics
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 0.717, rok: 2009

  Přehledný článek se zabývá polymerními terapeutiky, do nichž jsou zahrnuty polymerní konjugáty léčiv, konjugáty polymerů s proteiny a polymerem modifikované vektory pro dopravu genů. Stručná historie polymerních terapeutik je zaměřena zejména na průkopnické práce provedené na Ústavu makromolekulární chemie v Praze. Jsou zde popsány výhody polymerních terapeutik oproti nízkomolekulárním léčivům. Jako příklady jsou vybrána polymerní kancerostatika, polymerní konjugáty proteinů s protinádorovou aktivitou a polymerem modifikované viry. Vybrané příklady jsou založené na kopolymerech N-(2-hydroxypropyl) methakrylamidu a biodegradovatelného multiblokového poly(ethylenglykolu). Je zmíněn i současný stav klinického testování těchto léčiv.

  Polymer therapeutics including polymer-drug conjugates, polymer-protein conjugates and polymer-modified gene delivery vectors are addressed in this review. Brief history of the polymer therapeutics is described with a focus on the pioneering work accomplished at the Institute of Macromolecular Chemistry in Prague. The advantages of polymer therapeutics compared with lowmolecular-weight drugs are outlined. Polymer cancerostatics, polymer-protein conjugates with anti-cancer activity and polymer-modified viruses based on N-(2-hydroxypropyl) methacrylamide copolymers and biodegradable multiblock poly(ethylene glycol) polymers are chosen as examples. The current status of clinical evaluation of the polymer therapeutics is also mentioned.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170331