Počet záznamů: 1

Preliminary results of magnetostratigraphic investigations across the Jurassic/Cretaceous boundary strata at Nutzhof, Austria

 1. 1.
  0321934 - GLU-S 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Pruner, Petr - Schnabl, Petr - Lukeneder, A.
  Preliminary results of magnetostratigraphic investigations across the Jurassic/Cretaceous boundary strata at Nutzhof, Austria.
  [Předběžné výsledky magnetostratigrafických výzkumů jursko křídového hraničního profilu na lokalitě Nutzhof, Rakousko.]
  Annalen des naturhistorischen Museums in Wien. A. Roč. 110, - (2009), s. 331-344 ISSN 0255-0091
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/1365
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: J/K magnetostratigraphy * magnetomineralogy * Gresten Klippenbelt (Austria) * Nutzhof
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  The principal aim of detailed magnetostratigraphic and micropalaeontological investigation on the Jurassic/ Cretaceous (J/K) boundary is precisely determine the boundaries of magnetozones and narrow reverse subzones, and find global correlation across the J/K boundary. A high resolution study focusing on the detailed biostratigraphy of the limestone-, marly limestone- and marl succession at Nutzhof has been carried out at a new outcrop in the Gresten Klippenbelt of Lower Austria. Eleven magnetic polarity zones, six reverse (R) and five normal (N) polarity – are included in the whole interval (18 m) around J/K boundary of Nutzhof section. The J/K boundary (the Berriasian Stage base), located near Calpionella Zone base (Reháková et al. 2008; Reháková et al. this volume) roughly corresponds to magnetozone M19N a succession of M-zones correlative with M17N to M22R.

  Základním cílem detailních magnetostaratigrafických a mikropaleontologických výzkumů je přesné určení jednotlivých magnetozon, v nich inverzních subzon a tím pokračování v globální korelaci dalších jursko křídový profilů. Sledován byl nový výchoz na lokalitě Nutzhof v Gresten Klippenbelt v Rakousku. Bylo určeno 11 magnetozon, šest s inverzní polaritou a pět s normální polaritou v celém úseku 18ti metrů. Hranice jura/křída ( Berriasian Stage base) je lokalizovaná poblíž Calpionella Zone base (Reháková et al. 2008) a koresponduje s magnetozonou M19N, celkový sled magnetozon koreluje s M17N až M22R.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170330