Počet záznamů: 1  

The polymerization of aniline at a solution-gelatin gel interface

 1. 1. 0321839 - UMCH-V 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Blinova, Natalia V. - Trchová, Miroslava - Stejskal, Jaroslav
  The polymerization of aniline at a solution-gelatin gel interface.
  [Polymerizace anilinu na mezifází roztok–želatinový gel.]
  European Polymer Journal. Roč. 45, č. 3 (2009), s. 668-673 ISSN 0014-3057
  Grant CEP: GA ČR GA203/08/0686
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: conducting polymer * polyaniline * gelatin
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.310, rok: 2009

  Gelatin gel swollen with the solution of aniline hydrochloride was exposed to a solution of ammonium peroxydisulfate. The reactants met at the gel interface, and the redox reaction between them produced a polyaniline (PANI) interlayer, a PANI membrane, at first. The electrons abstracted from the aniline molecules in the gel during the oxidation are transferred through a conducting PANI membrane to oxidant molecules in the external solution. The reaction between aniline and peroxydisulfate thus takes place without the need for the reactant molecules to physically meet. PANI, therefore, grows from the interface into the gelatin gel. When the loci of reactants are reversed, i.e. the oxidant is inside the gelatin gel and aniline hydrochloride in the surrounding solution, PANI grows from the gel interface into the aniline solution but some PANI is produced inside the gelatin gel, too.

  Želatinový gel nabotnalý roztokem anilinu hydrochloridu byl vystaven roztoku peroxodvojsíranu amonného. Reaktanty se setkávají na mezifází gelu, a jejich vzájemná redox reakce vytvořila nejdříve polyanilinovou (PANI) mezivrstvu, PANI membránu. Elektrony abstrahované z anilinových molekul v gelu jsou během polymerizace přenášeny vodivou PANI membránou k molekulám oxidantu ve vnějším roztoku. Reakce mezi anilinem a peroxydvojsíranem tak probíhá, aniž by se jednotlivé molekuly musely vzájmně setkat. PANI v důsledku toho roste dovnitř gelu. Pokud jsou reakční místa prohozena, tj. oxidant je uvnitř gelu a anilin hydrochlorid v okolním roztoku, PANI roste z mezifází do anilinového roztoku, ale část PANI je produkována také v želatinovém gelu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005082