Počet záznamů: 1  

The magnetic fabric in undeformed clays: AMS and neutron texture analyses from the Rif Chain (Morocco)

 1. 1. 0321770 - GLU-S 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Cifelli, F. - Mattei, M. - Chadima, Martin - Lenser, S. - Hirt, A. M.
  The magnetic fabric in undeformed clays: AMS and neutron texture analyses from the Rif Chain (Morocco).
  [Magnetická stavba v nedeformovaných jílovcích Rifu (Maroko): AMS a neutronová texturní goniometrie.]
  Tectonophysics. Roč. 466, 1-2 (2009), s. 79-88 ISSN 0040-1951
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: anisotropy of magnetic susceptibility * neutron texture analysis * magnetic lineation * mineral fabric
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  Impakt faktor: 1.935, rok: 2009

  In this study we integrate low-field, high-field and low-temperature AMS analyses with neutron diffraction pole figures analysis as an alternative approach to studying the deformation mechanisms that drive the development of the magnetic lineation in these sediments. The studied sediments are Neogene claystones sampled from the Rif Chain (Morocco). The combination of these different approaches enables to establish a more accurate qualitative and quantitative correlation between the chlorite fabric and magnetic anisotropy and yields valuable information about the tectonic meaning of the magnetic fabric.

  V této studii jsou spojeny metody nízkopolní, vysokopolní a nízkoteplotní anizotropie magnetické susceptibility s neutronovou texturní goniometrií pro účely studia deformačních mechanismů vedoucích ke vzniku magnetické lineace v neogenních sedimentech z Rifu z Maroka. Kombinace těchto rozdílných metod umožňuje přesnější kvalitativní a kvantitativní korelaci mezi přednostním uspořádáním chloritu a magnetickou anizotropií a vysvětluje tektonickou podstatu magnetické stavby.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170208