Počet záznamů: 1  

Re-evaluation of the Pressure Effect for Nucleation in Laminar Flow Diffusion Chamber Experiments with Fluent and the Fine Particle Model

 1. 1. 0321737 - UCHP-M 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Herrmann, E. - Hyvärinen, A.-P. - Brus, David - Lihavainen, H. - Kulmala, M.
  Re-evaluation of the Pressure Effect for Nucleation in Laminar Flow Diffusion Chamber Experiments with Fluent and the Fine Particle Model.
  [Přehodnocení vlivu tlaku v nukleačních expermentech s difúzní komorou s laminárním tokem, použitím Fluentu s modelem jemných častic.]
  Journal of Physical Chemistry A. Roč. 113, č. 8 (2009), s. 1434-1439 ISSN 1089-5639
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: laminar flow diffusion chamber * experimental data * fine particle model
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.899, rok: 2009

  This study is an investigation of the effect of total pressure on homogeneous nucleation rates of n butanol in helium and n pentanol in helium and argon in a laminar flow diffusion chamber (LFDC). The FLUENT analysis yielded a weak positive pressure effect for the nucleation of n butanol in helium at low nucleation temperatures (265 and 270 K). n pentanol in helium showed a positive pressure effect at all temperatures (265 and 290 K), while the effect for the nucleation of n pentanol in argon was negative at high temperatures (280 and 285 K) and positive at lower nucleation temperatures (265 K). These findings support results gained with the corrected femtube2 model. In this study, we also carried out a detailed comparison of FLUENT and femtube2 modeling results, especially focusing on the calculation of temperature and saturation ratio at nucleation rate maximum in both models.

  Tato studie se zabýva vlivem celkového tlaku na rychlost homogenní nukleace v systémech n butanol v heliu, a n pentanol v heliu a argonu měřených v difúzní komoře s laminárním tokem (LFDC). Výsledkem analýzy FLUENT je slabý pozitivní efekt tlaku na nukleaci n butanolu v heliu při nízkých teplotách nukleace (265 a 270 K). n pentanol v heliu vykazuje pozitivní efekt při všech teplotách (265a 290 K), přičemž efekt tlaku na nukleaci n pentanolu v argonu byl negativní při vyšších teplotach (280 a 285 K) a pozitivní při nižších teplotách (265K). Tyto výsledky jsou ve shodě s výsledky získanými opraveným modelem femtube2. V této studii přinášíme také detailní srovnání obou modelů, FLUENT a femtube2, se zaměřením na výpočty teploty a přesycení v maximu nukleační rychlosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005079