Počet záznamů: 1  

Radiation-induced Mass Transfer through Membranes

 1. 1. 0321735 - UCHP-M 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Levdansky, V.V. - Smolík, Jiří - Moravec, Pavel
  Radiation-induced Mass Transfer through Membranes.
  [Přestup hmoty membránami inciovaný zářením.]
  International Communications on Heat and Mass Transfer. Roč. 36, č. 2 (2009), s. 125-128 ISSN 0735-1933
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA400720804
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: mass transfer * adiation * membrane
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.189, rok: 2009

  The influence of excitation of molecules on mass transfer in membranes is investigated theoretically. It is shown that excitation of the molecules in the gas phase at one side of the membrane can lead to the occurrence of the resulting mass flux in an initially equilibrium system.

  V práci je prezentována teoretická studie vlivu excitace molekul na přestup hmoty v membránách. Bylo odvozeno, že excitací molekul plynné fáze na jedné straně membrány lze dosáhnout transportu hmoty v původně rovnovážném systému.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170190