Počet záznamů: 1  

Influence of different proteomic protocols on degree of high-coverage identification of nonspecific lipid transfer protein 1 modified during malting

 1. 1. 0321588 - UIACH-O 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Chmelík, Josef - Žídková, Jitka - Řehulka, Pavel - Petry-Podgórska, Inga - Bobálová, Janette
  Influence of different proteomic protocols on degree of high-coverage identification of nonspecific lipid transfer protein 1 modified during malting.
  [Vliv různých proteomických protokolů na úroveň vysokého stupně pokrytí identifikace nespecifického lipid transfer proteinu 1 modifikovaného během sladování.]
  Electrophoresis. Roč. 30, č. 3 (2009), s. 560-567 ISSN 0173-0835
  Grant CEP: GA MŠk 1M0570; GA MŠk 1M06030
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: high-coverage proteomics * MALDI-TOF/TOF MS * protein identification
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 3.077, rok: 2009

  The aim of this work was obtaining high-coverage of the primary structure of the protein LTP1 and to determine posttranslational modifications as lipid adduction and glycation.

  Cílem práce bylo získat vysoké pokrytí primární struktury proteinu LTP1 a určit posttranslační modifikace jako je adukce lipidu a glykace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170073